Feilansettelser kan koste flesk
14. April

Annette Thorsø Mohr

– Ved å benytte en profesjonell rekrutterer reduserer du risikoen for å ansette feil person.

 

En feilansettelse er anslått til å koste mellom 600 000 og 800 000 kroner. Konsekvensene av en feilrekruttering er med andre ord så store at det faktisk kan være dramatisk for en mindre virksomhet. Likevel innrømmer ni av ti bedrifter at de har feilansatt en medarbeider. I tillegg til å utgjøre en betydelig kostnad for bedriften, kan dårlig arbeidsmiljø, ineffektivitet, økt turnover og stopp i utviklingen, bli konsekvensen.

 

Avgjørende atferd

Hvordan kan man best definere og vurdere de avgjørende momentene som skiller kandidatene fra hverandre? Kandidatens cv gir et bilde på utdanning og relevant erfaring. Dette er svært viktig informasjon, og blir studert nøye.

Like viktig er det å se på kandidatenes prefererte lederadferd.

Hvilke krav til lederkompetanser av avgjørende for å lykkes i den aktuelle stillingen, personlighet og evner? Hvilken salgsprofil blir avgjørende eller hvordan måles den enkeltes motivasjon?

Som profesjonelle og sertifiserte rekrutterere har vi kunnskapen, metoden og strukturen som bidrar til å avdekke og måle de ulike kompetansene. Vi benytter markedets mest anerkjente metode i rekrutteringsprosessen.

Resultatet av en profesjonell rekrutteringsprosess sikrer at virksomheten ansetter den kandidaten som bidrar best til verdiskapingen i bedriften. Dette gir en vesentlig merverdi.

 

Unngå fallgruvene

Fallgruver virksomhetene lett kan gå i ved å rekruttere selv:

 

  • Tidsaspektet – man undervurderer tiden prosessen tar
  • Benytter ustrukturerte intervjuer og vektlegger førsteinntrykket og magefølelsen
  • Referanse- og omdømmevurderinger; man tar lettere på dette og følger ingen metodikk
  • Verifisering av dokumentasjon, cv og vitnemål – svakere kontroll