Revidert Arbeidsgiver
17. November

Torp Consulting AS har bestått kravene til NHO Services sertifiseringsordning "Revidert arbeidsgiver". At vi er sertifisert som "Revidert Arbeidsgiver" bekreftes det at bedriften etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er en frivillig revisjonsordning som omfatter sentrale deler av arbeidsgiveransvaret. Ordningen dokumenterer beman­ningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver, samtidig som den bidrar til kontinuerlig arbeid med kvalitet.

Revidert Arbeidsgiver ble innført i 2014 og er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Sertifiseringen lar bedriften dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver. Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør synliggjøres.

Hva betyr ordningen for våre kunder og kandidater?

At vi er sertifisert som «Revidert Arbeidsgiver» bekrefter at Torp Consulting AS etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver og aktør på det norske arbeidsmarkedet.

Hvilke områder blir revidert?

  • Arbeidsavtaler
  • HMS-kartlegging
  • HMS-ansvar avklart mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid og lønn
  • Håndtering av lønnsplikt
  • Sykepenger
  • Oppfølging av sykmeldt
  • Stillingsvern når oppdraget avsluttes til avtalt tid

Ønsker du å lese mer om hva det vil si å være Revidert Arbeidsgiver? For mer informasjon klikk deg inn på Revidert Arbeidsgiver.