Jørgen Heltveit-Olsen
Senior Rådgiver

Jørgen er en rådgiver med en allsidig bakgrunn og innsikt i forskjellige bransjer. Han er opptatt av å løse kundens behov på en smidig og gjennomført måte, samtidig som han er svært dyktig til å kartlegge og avdekke kundens reelle behov. Med bakgrunn og erfaring fra blant annet finans, hotell og reiseliv, salg og rekruttering har Jørgen et kunnskapsgrunnlag som gjør at han kan løse et bredt utvalg forespørsler på en svært god måte. Hans erfaring spenner fra store innleieprosjekter med korte tidsfrister, til fastrekruttering og fulle prosesser ute hos kunder - både hos store og små bedrifter.