Nedbemanning og omstilling

Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir veiledning slik at prosessen gjennomføres og hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt:

  1. Bistå i en krevende prosess for bedrift og arbeidstaker.
  2. Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere.

Til de overtallige medarbeiderne tilbyr vi

  • Individuell kartlegging og rådgivning med tanke på ny jobb.
  • Fokuserer på mulighetene ikke begrensninger.
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb.

Vi er i daglig kontakt med mulige framtidige arbeidsgivere – og vet hva disse søker og hvordan å komme i kontakt.


Vår tilnærming er konstruktiv med fokus på medarbeiderens nye karrieremuligheter. 

Omstillingsprosessen

Omstillingsprosesser handler som oftest om nedbemanning eller kraftig omstrukturering i organisasjonen. Personene involvert må uansett forholde seg til store endringer og gå igjennom en prosess for å håndtere sin nye situasjon på en best mulig måte.
Vårt fokus i slike prosesser er på individet, og hvordan hver enkelt skal gå frem for å se mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå mulighetene som ligger der fremme.
Slike prosesser er også tunge for arbeidsgiver og det er behov for en ekstern rådgiver. Dette handler på den ene siden om at man selv står så nær problemstillingen at det blir vanskelig å få et helhetlig og objektivt bilde, og ikke minst handler dette i stor grad om å ha gode rutiner for å gjennomgå omstillingsprosesser, noe de fleste bedrifter ikke har. Her kommer vi inn som rådgiver for bedriften og dens ledelse.

Outplacement

Outplacementprogram er en støtte som gis til overtallige medarbeidere som skal hjelpes gjennom prosessen ut av nåværende jobb og over i en ny jobb eksternt.
Vår oppgave som outplacement leverandør til bedrifter som nedbemanner er å bistå i å fremskynde prosessen fram til ny jobb.
I en situasjon hvor en må bytte jobb er det viktig å ha en bevissthet rundt egen kompetanse, egenskaper, interesser og muligheter for å finne veien inn til en ny spennende jobb et annet sted.

Torp Consulting har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft og hvordan du som søker skal bli attraktiv.

Spør oss om Nedbemanning og omstilling:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen
Avatar bilde av Taj Meyer