Onboarding

En god onboaring av nyansatte er svært viktig - både for den nyansatte og for selskapet. Onboardingprosessen gir nyansatte en god introduksjon til selskapet, kulturen og sine nye kollegaer.

Onboarding av nyansatte er viktig og en god måte å ta vare på sine ansatte.
Introduksjon og oppfølging av nyansatte som er satt i system er en viktig del av Employer Branding, samt det å utvikle og beholde ansatte.

Onboardingprosessen gir nyansatte en god introduksjon til selskapet, kulturen og sine nye kollegaer. Dette bidrar til at vedkommende raskere setter seg inn i både forventninger, ansvar, mål og rutiner.

Vi kan hjelpe dere utforme en god plan for onboarding og kan utstyre dere med støtteverktøyene dere trenger for å tilrettelegge for en god oppstart for nyansatte.
I forkant og underveis tilbyr vi råd og veiledning som trygger dere i prosessen