Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, og leverer bemanningstjenester gjennom Torp Personal AS. Vi gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer eksempelvis gjennom 360-analyser.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra CEB SHL, verdens ledende testleverandør.

tjenester

Rekruttering

Å finne rett medarbeider eller leder er krevende. Vår kompetanse er å sørge for at prosessen blir håndtert på en profesjonell og objektiv måte.

Personalutleie og bemanning

Innleie av personell er en praktisk løsning for bedrifter med store sesongvariasjoner eller prosjektbasert drift, eller i bedrifter hvor det er usikkerhet i behovet for personell, fordi innleie gir stor grad av fleksibilitet.

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Bravida er en ledende aktør innen elektroinstallasjon og -service i Vestfold. I forbindelse med gjennomføringen av prosjekter er det viktig for oss å ha muligheten til variere bemanningen etter behov. Torp Consulting er fleksible og har bevist at de kan levere flinke fagfolk i samsvar med våre krav. Vi kan trygt anbefale andre å bruke Torp Consulting.

Frode Løvmo, Avdelingsleder Bravida