Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, og leverer bemanningstjenester gjennom Torp Personal AS. Vi gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer eksempelvis gjennom 360-analyser.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra CEB SHL, verdens ledende testleverandør.

tjenester

Rekruttering

Å finne rett medarbeider eller leder er krevende. Vår kompetanse er å sørge for at prosessen blir håndtert på en profesjonell og objektiv måte.

Personalutleie og bemanning

Innleie av personell er en praktisk løsning for bedrifter med store sesongvariasjoner eller prosjektbasert drift, eller i bedrifter hvor det er usikkerhet i behovet for personell, fordi innleie gir stor grad av fleksibilitet.

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Teknomed AS har samarbeidet tett med Torp Consulting ved Taj og Odd-Erik i flere år. Vi har hatt stor glede av deres sterke kompetanse innen rekruttering og rådgivning.  Våre ansatte har deltatt i ulike teamutviklingsprogram og hatt i veiledning over flere år. Dette har gitt oss mye og vært en viktig bidragsyter til vår suksess.

Gunnar Bjørn Gade Daglig leder Teknomed AS