Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, og leverer bemanningstjenester gjennom Torp Personal AS. Vi gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer eksempelvis gjennom 360-analyser.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra CEB SHL, verdens ledende testleverandør.

tjenester

Rekruttering

Å finne rett medarbeider eller leder er krevende. Vår kompetanse er å sørge for at prosessen blir håndtert på en profesjonell og objektiv måte.

Personalutleie og bemanning

Innleie av personell er en praktisk løsning for bedrifter med store sesongvariasjoner eller prosjektbasert drift, eller i bedrifter hvor det er usikkerhet i behovet for personell, fordi innleie gir stor grad av fleksibilitet.

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Vi i PBT jobber både prosjektrelatert og med større driftsavtaler på eiendom. Ettersom vårt fremste varemerke er kvalitet, har det vært viktig å styrke teamet med dyktige medarbeidere. Torp Consulting har levert oss gode kandidater på kort varsel til prosjekter, samt gjennom rekruttering og utleie ved langvarige behov.

Bjørn Longva, Daglig leder PBT