Personvernerklæring for Torp Consulting

Torp Consulting AS skal behandle personopplysninger om deg på en lovlig og sikker måte. Når vi «behandler» personopplysninger, betyr det for eksempel at vi samler inn opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere deg, lagrer/registrerer opplysninger om deg, sammenstiller opplysningene, eller utleverer opplysningene til tredjeparter når det er grunnlag for slik utlevering.

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som kunde, leverandør, kandidat eller besøkende på våre nettsider til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler om deg.

Torp Consulting er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger om våre kunder, searchkandidater, samarbeidspartnere og leverandører. Som behandlingsansvarlig er det Torp Consulting som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Kategorier av personopplysninger:

Torp Consulting AS vil ved registrering, avtaleinngåelse og under avtaleforholdet, kun registrere personopplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Dette gjelder i hovedsak opplysninger som:

  • Kontaktinformasjon
  • Opplysninger for sikker identifikasjon
  • CV
  • Referanser
  • Dokumentsasjon som attester og vitnemål

I noen tilfeller vil enkelte stillinger kreve at man fremviser en politiattest eller foretar en kredittvurdering på forhånd av ansettelse. Dette er for å sikre egnethet for stillingen, der stillingens art krever det. Disse opplysningene blir ikke lagret hos oss, og du vil få uttrykkelig beskjed om dette er nødvendig for stillingen.

Hvor henter vi opplysninger fra og hva vi registrerer

Som kunde:

Når du henvender deg som kunde (ved å sende en forespørsel til post@TorpConsulting.no eller direkte til en av våre ansatte) vil du sannsynligvis oppgi kontaktperson/navn, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene lagres i våre databaser for at vi skal kunne kommunisere med deg.

Vi registrerer nødvendig informasjon om hvilke av våre tjenester du etterspør/benytter og hvordan du bruker dem. Alle personopplysninger vi lagrer er for at vi skal kommunisere med, og skape en best mulig kundeopplevelse for deg.

Som samarbeidspartner/leverandør:

Vi registrerer kontaktpersoner hos samarbeidspartner/leverandør med navn, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg registrerer vi nødvendig informasjon om avtaleforholdet vi har, samt oppfølging av disse.

Som kandidat:

Når du blir registrert som kandidat, er det som regel på en av to måter:

  • Du søker på en konkret stilling eller sender en generell søknad
  • Vi kontakter deg som følge av et aktivt kandidatsøk

Når du henvender deg til oss som søker på generelt grunnlag blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer), laste opp søknad og CV. Disse opplysningene lagres i våre databaser for videre saksbehandling og dialog med deg. Tilsvarende informasjon lagres når vi kontakter deg som følge av et aktivt kandidatsøk.

Når du blir registrert som kandidat hos oss fordi du er søker til en bestemt stilling eller som følge av et aktivt kandidatsøk, vil vi også registrere nødvendig informasjon om hvilke konkrete rekrutteringsprosesser du viser interesse for/kan være aktuell for, og din «kandidatstatus» i disse. «Kandidatstatus» vil si hvor langt du har kommet i rekrutteringsprosessen og om du evt. har blitt ansatt hos en av våre kunder. Dette betyr at vi også lagrer notater/referater og annen dokumentasjon som inngår i rekrutteringsprosessen.

Som potensiell kandidat:

Noen ganger registrerer vi opplysninger om potensielle kandidater på eget initiativ. Opplysningene henter vi som regel inn gjennom søk i åpne kilder på nettet. Når du blir registrert som potensiell kandidat vil vi kun registrere nødvendig informasjon om deg. Ofte er dette en CV du selv har gjort tilgjengelig via LinkedIn eller lignende tjenester. Hvis din e-postadresse og ditt telefonnummer er tilgjengelig vil vi registrere dette også.

Grunnlaget for denne registreringen er det som kalles berettiget interesse (jf. GDPR Art. 6f). Grunnlaget i GDPR Art 6 om gitt samtykke bruker vi basert på at du som kandidat nå, eller tidligere har gitt samtykke til oppbevaring og bruk av dine personopplysninger til rekrutteringsformål.

Potensielle kandidater kan også registrere seg selv og sin CV for stillinger/styreverv via våre hjemmesider. Du blir da bedt om å oppgi kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) og laste opp CV og eventuell søknad. Disse opplysningene lagres i vår database for videre saksbehandling og dialog med deg.

Torp Consulting AS vil tidvis gjennomføre kunde- og kandidatundersøkelser. Det er frivillig å delta i disse undersøkelsene og resultatene fra slike undersøkelser vil være anonymiserte.

Som besøkende på våre nettsider:

Vi bruker opplysninger om deg for å sikre en best mulig og personlig brukeropplevelse. Dette innebærer en automatisert registrering av søknad og CV, tilpasset innholdsvisning og raskest mulig lasting av sider.

Du kan velge om du vil akseptere lokal lagring av data gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker. Hvis du velger å deaktivere lokal lagring av data kan det hende at du må logge deg på hver gang du skal bruke en av Torp Consulting AS sine tjenester.

Torp Consulting AS benytter programmer for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at denne statistikken ikke inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Lagring og sletting av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig i henhold til avtalen og formålet med behandlingen.

Når du søker på en stilling eller registrer deg som kandidat hos oss, vil dine personopplysninger normalt bli lagret i 2 år, såfremt du ikke ber om å bli slettet. Etter dette vil dine personopplysninger bli automatisk slettet. Om du ønsker videre lagring, kan du frivillig samtykke til dette. Du kan også når som helst be om å bli slettet fra våre systemer.

Dersom du ansettes i Torp Consulting AS vil dine personopplysninger lagres så lenge ansettelsesforholdet varer og inntil alle mellomværende er oppgjort, eksempelvis utbetaling av feriepenger og utstedelse av sluttattest. I enkelte tilfeller kan vi være lovpålagt å behandle personopplysninger lenger enn selve avtaleforholdet består.

Rett til innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg når vi i Torp Consulting AS er behandlingsansvarlig. Du har rett til både informasjon om behandlingen, samt innsyn i de faktiske personopplysningene som vi har registrert om deg.

Om dine personopplysninger er feilaktige eller ufullstendige har du rett til å anmode om at disse korrigeres. Dette kan du gjøre selv på din profil.

Som kandidat kan du når som helst endre eller slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med oss i Torp Consulting AS direkte via din kontaktperson eller per mail til post@torpconsulting.no

Denne rettigheten kan begrenses om de aktuelle personopplysningene er nødvendig for å oppfylle det opprinnelige formålet med behandlingen. Dette er typisk for de tilfellene der vi har et aktivt avtaleforhold med deg, eller vi er pålagt å behandle opplysningene i henhold til lov.

Informasjon om markedsføring

Hvis du har et aktivt kundeforhold til Torp Consulting AS, vil vi kunne sende deg informasjon og markedsføring. Vi bruker da registrert epost eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Dette skjer innenfor rammene av markedsføringsloven.

Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke til dette.