Referanse Råde kommune

Råde Kommune

"Vi benyttet Torp Consulting til en 360 analyse av rådmannens ledergruppe og kan gi våre beste anbefalinger, når det gjelder metodikk og gjennomføring. Metoden er målrettet og knyttet opp mot kommunens verdigrunnlag og strategi. Hver leder blir vurdert og sett, og får tydelig tilbakemelding på egen lederkompetanse og utviklingspotensial. Dette styrket grunnlaget for å utvikle ledelsen mot fremtidens krav i kommunen."

Morten Svagård - Rådmann, Råde kommune

Vestfold Fjellboring

"Vi benytter Torp Consulting både til å levere bemanning ute på ulike prosjekt og til rekruttering fordi de er effektive, pålitelige og står for det de sier. Vi er veldig fornøyde!"

Oddbjørn Røed, Daglig leder Vestfold Fjellboring

Teknomed

"Teknomed AS har samarbeidet tett med Torp Consulting ved Taj og Odd-Erik i flere år. Vi har hatt stor glede av deres sterke kompetanse innen rekruttering og rådgivning.  Våre ansatte har deltatt i ulike teamutviklingsprogram og hatt i veiledning over flere år. Dette har gitt oss mye og vært en viktig bidragsyter til vår suksess."

Gunnar Bjørn Gade Daglig leder Teknomed AS

Profesjonell Bygg Tjeneste AS

"Vi i PBT jobber både prosjektrelatert og med større driftsavtaler på eiendom. Ettersom vårt fremste varemerke er kvalitet, har det vært viktig å styrke teamet med dyktige medarbeidere. Torp Consulting har levert oss gode kandidater på kort varsel til prosjekter, samt gjennom rekruttering og utleie ved langvarige behov."

Bjørn Longva, Daglig leder PBT

Bravida

"Bravida er en ledende aktør innen elektroinstallasjon og -service i Vestfold. I forbindelse med gjennomføringen av prosjekter er det viktig for oss å ha muligheten til variere bemanningen etter behov. Torp Consulting er fleksible og har bevist at de kan levere flinke fagfolk i samsvar med våre krav. Vi kan trygt anbefale andre å bruke Torp Consulting."

Frode Løvmo, Avdelingsleder Bravida

Holgers

"Trenger vi bistand til rekruttering kontakter vi Torp Consulting.  Da vet vi at vi får høy kvalitet kombinert med høyt tempo."

Asgeir Elvstedt Styreleder og aksjonær i Holgers AS og Reglo AS

Enwa Badeanlegg

"Vi bruker Torp Consulting ved Gry Buøen når vi skal rekruttere. Da får vi tett og god oppfølging og er sikre på at grad av presisjon i prosessen er høy."

Jonny Mørch, Daglig leder Enwa Badeanlegg

Processing AS

"Torp Consulting har rekruttert Servicesjef og Servicetekniker, samt Administasjon- og salgssekretær for oss. Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen av prosessene og ikke minst resultatet av dem."

Thomas Lislegaard, Daglig leder Processing AS

Sandefjord Bredbånd

"Da vi rekrutterte ny økonomisjef og ny salgsleder benyttet vi Torp Consulting. De leverte med god service og kompetanse under hele oppdraget."

Knut Aadne, daglig leder i Sandefjord Bredbånd