Referanser

Nor-log AS

«Nor-log Gruppen AS er en landsdekkende aktør innen transport og logistikk med om lag 900 ansatte. Vi skal være profesjonelle i alle ledd, også innenfor HR og rekrutteringstjenester. Over flere år har vi samarbeidet med Torp Consulting, som alltid leverer og i henhold til vår kravspesifikasjon.  Har bedrifter HR relaterte saker, som oppleves som utfordrende, vil jeg anbefale å kontakte Torp Consulting. Da får du rask og god bistand.»

Lars Arne Brøttem

Konsernsjef, Nor-log AS

Hjertnes Eiendom

«Når vi har behov for rekrutteringstjenester bruker vi Torp Consulting. De leverer raskt og som avtalt. Ved å bruke Torp Consulting får vi en profesjonell leveranse som gir oss trygghet. Vi kan trygt anbefale Torp Consulting.»

Pål Badski

Daglig leder, Hjertnes Eiendom

Connections AS

«Connections AS har i flere år hatt et nært samarbeid med Torp Consulting.  Både som leverandør av rekruttering og som en viktig rådgiver for bedriften. Torp Consulting leverer alltid, og med høy kvalitet. Mange vil kunne ha stor nytte av et samarbeid med Torp Consulting. «

Marianne Reistveit

Eier og daglig leder, Connections AS

Positiv Prosess

«Som medlem i et flertall bedriftsstyrer, både som leder og medlem,  er jeg involvert i en rekke ansettelser, i hovedsak av ledere. Gjennom flere år har jeg benyttet Torp Consulting og deres rekrutteringstjenester. De leverer presist og med høyt tempo. For flere av bedriftene har dette vært avgjørende viktig og jeg gir dem min beste anbefaling.»

Kai Gustavsen

Positiv Prosess

Andersen Transport

«Vi fikk kontakt med Torp Consulting i 2021. For våre selskap har dette vært veldig nyttig. De forstår våre behov og leverer rekruttering der etter. Torp Consulting er et selskap bedrifter vil ha stor nytte av å ha tett kontakt med.»

Roger Andersen

Eier, Andersen Transport

Noen av våre kunder: