Rekruttering, Leder- og medarbeider­utvelgelse

Den viktigste jobben en leder gjør er å rekruttere rette medarbeidere. Med vår erfaring og kompetanse finner vi riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Les mer

Nedbemanning og omstilling

Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir veiledning slik at prosessen gjennomføres og hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Les mer

Management for hire

Vi har et stort nettverk og kan på kort tid stille med en midlertidig leder til din bedrift, for eksempel ved akutt sykdom eller permisjoner eller mens rekruttering av permanent leder pågår. Om det er usikkerhet om behov for arbeidskraft en periode kan det være hensiktsmessig med fleksibilitet. Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Les mer

Karriererådgivning

Vi tilbyr rådgivning til personer som står ved et veiskille i arbeidslivet og ser på de ulike mulighetene basert på erfaring og kompetanse.

Les mer

Personalutleie og bemanning

Innleie av personell er en praktisk løsning for bedrifter med store sesongvariasjoner eller prosjektbasert drift, eller i bedrifter hvor det er usikkerhet i behovet for personell, fordi innleie gir stor grad av fleksibilitet.

Les mer

Utvikling basert på 360 analyser

Lederutvikling basert på 360 analyser og personlighetstesting er den mest pålitelige metodikken for å kartlegge kompetanse.

Les mer