Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra SHL, verdens ledende testleverandør.

Les mer

Rekruttering

Den viktigste jobben en leder gjør er å rekruttere rette medarbeidere. Med vår erfaring og kompetanse finner vi riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Les mer

Nedbemanning og omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Les mer

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Les mer

Torp Consulting har rekruttert Servicesjef og Servicetekniker, samt Administasjon- og salgssekretær for oss. Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen av prosessene og ikke minst resultatet av dem.

Thomas Lislegaard, Daglig leder Processing AS