Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra SHL, verdens ledende testleverandør.

Les mer

Rekruttering

Den viktigste jobben en leder gjør er å rekruttere rette medarbeidere. Med vår erfaring og kompetanse finner vi riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Les mer

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Les mer

Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Les mer

Vi benyttet Torp Consulting til en 360 analyse av rådmannens ledergruppe og kan gi våre beste anbefalinger, når det gjelder metodikk og gjennomføring. Metoden er målrettet og knyttet opp mot kommunens verdigrunnlag og strategi.

 

Hver leder blir vurdert og sett, og får tydelig tilbakemelding på egen lederkompetanse og utviklingspotensial. Dette styrket grunnlaget for  å utvikle ledelsen mot fremtidens krav i kommunen

 

 

Morten Svagård - Rådmann, Råde kommune