Vi rekrutterer den viktige kompetansen i Vestfold og Telemark

Vi er spesialister på rekruttering og ønsker å være et naturlig førstevalg for virksomheter i Vestfold og Telemark.
Med en god metodikk, et bredt erfaringsgrunnlag og mange år i bransjen, kan vi med sikkerhet love våre kunder en god prosess og de beste kandidatene. Vi bistår kunder i både det private og offentlige i Vestfold og Telemark, samt det sentrale Østlandet, med rekruttering og search. Vi har et utstrakt nettverk og vet hvor vi skal lete frem den rette kompetansen.

Torp Consulting har en helhetlig tilnærming til rekruttering, og vi ønsker alltid få god innsikt og forståelse for rollene vi rekrutterer til.
For oss handler rekruttering om å bli kjent. Bli kjent med kunden vår. Bli kjent med kandidatene.
Gjennom gode spørsmål og en genuin interesse for begge parter i rekrutteringsprosessen, danner vi grunnlaget for en god rekrutteringsprosess.

Å finne den rette kandidat handler om mer enn bare kompetansen og CVen. Det handler om motivasjon, engasjement, holdninger og verdier. Og det handler om potensiale og utviklingsmuligheter.
Vi er opptatt av at man skal passe inn og skape verdi. Dette gjenspeiles i vår visjon.

"Vi øker din virksomhets verdiskapning ved å skaffe den rette kompetansen"

Les om alle våre tjenester

Rekruttering

Tiltrekke seg og rekruttere de rette menneskene er viktig - enten om det er en leder, fagspesialist eller en generalist. Rekrutteringsprosessen er viktig og den er tidkrevende. Dette vet vi - og dette kan vi! Vi bistår gjerne med vår kompetanse og utstrakte nettverk, og sørger for at dere få tak i de beste kandidatene.

Les mer om våre rekrutteringstjenester

Nedbemanning og omstilling

Nedbemanning og omstillingsprosesser er krevende prosesser. Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, kan vi tilby veiledning slik at dere kan gjennomføre en god prosess - for selskapet og for arbeidstakerne. Vi bistår hele veien - fra innledende saksbehandling og drøftelsesmøter til veien ut i ny jobb.

Les mer om nedbemanning og omstilling

HR-tjenester

Vi kan bistå våre kunder med store og små oppgaver relatert til HR-feltet. Dersom behovet deres ikke er tilstrekkelig til å ansette en dedikert intern ressurs, kan det være en god løsning å outsource HR-oppgavene til oss.

Les mer om hvilke HR-oppgaver vi kan påta oss

Connections AS har i flere år hatt et nært samarbeid med Torp Consulting.  Både som leverandør av rekruttering og som en viktig rådgiver for bedriften. Torp Consulting leverer alltid, og med høy kvalitet. Mange vil kunne ha stor nytte av et samarbeid med Torp Consulting.

 

Marianne Reistveit – eier og daglig leder av Connections AS