Tjenester

Torp Consulting AS er totalleverandør av HR-tjenester. Vi rekrutterer til alle typer stillinger, gjennomfører omstillingsprosesser, samt leder- og teamutviklingsprogrammer.

Alle medarbeiderne i Torp Consulting er sertifisert på testverktøy fra SHL, verdens ledende testleverandør.

Les mer

Rekruttering

Den viktigste jobben en leder gjør er å rekruttere rette medarbeidere. Med vår erfaring og kompetanse finner vi riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Les mer

Nedbemanning og omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Les mer

Teamutvikling

Våre utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling er tuftet et tankesett hvor man ser på individets personlighet knyttet opp mot bedriftens målsetninger.

Les mer

Vi bruker Torp Consulting ved Gry Buøen når vi skal rekruttere. Da får vi tett og god oppfølging og er sikre på at grad av presisjon i prosessen er høy.

Jonny Mørch, Daglig leder Enwa Badeanlegg