Vi rekrutterer den viktige kompetansen i Vestfold og Telemark

Vi er spesialister på rekruttering og ønsker å være et naturlig førstevalg for virksomheter i Vestfold og Telemark.
Med en god metodikk, et bredt erfaringsgrunnlag og mange år i bransjen, kan vi med sikkerhet love våre kunder en god prosess og de beste kandidatene. Vi bistår kunder i både det private og offentlige i Vestfold og Telemark, samt det sentrale Østlandet, med rekruttering og search. Vi har et utstrakt nettverk og vet hvor vi skal lete frem den rette kompetansen.

Torp Consulting har en helhetlig tilnærming til rekruttering, og vi ønsker alltid få god innsikt og forståelse for rollene vi rekrutterer til.
For oss handler rekruttering om å bli kjent. Bli kjent med kunden vår. Bli kjent med kandidatene.
Gjennom gode spørsmål og en genuin interesse for begge parter i rekrutteringsprosessen, danner vi grunnlaget for en god rekrutteringsprosess.

Å finne den rette kandidat handler om mer enn bare kompetansen og CVen. Det handler om motivasjon, engasjement, holdninger og verdier. Og det handler om potensiale og utviklingsmuligheter.
Vi er opptatt av at man skal passe inn og skape verdi. Dette gjenspeiles i vår visjon.

"Vi øker din virksomhets verdiskapning ved å skaffe den rette kompetansen"

Les om alle våre tjenester

Rekruttering

Tiltrekke seg og rekruttere de rette menneskene er viktig - enten om det er en leder, fagspesialist eller en generalist. Rekrutteringsprosessen er viktig og den er tidkrevende. Dette vet vi - og dette kan vi! Vi bistår gjerne med vår kompetanse og utstrakte nettverk, og sørger for at dere få tak i de beste kandidatene.

Les mer om våre rekrutteringstjenester

RPO - Recruitment Process Outsourcing

Som RPO-leverandør fungerer vi som en intern rekrutterer for din virksomhet, og gir effektivitet og fleksibilitet til rekrutteringsprosessene. På denne måten avlastes arbeidsgivere og HR, og man får en profesjonell og helhetlig prosess på sine ansettelser.

Les mer om hvordan vi løser et RPO-oppdrag

Nedbemanning og omstilling

Nedbemanning og omstillingsprosesser er krevende prosesser. Med innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, kan vi tilby veiledning slik at dere kan gjennomføre en god prosess - for selskapet og for arbeidstakerne. Vi bistår hele veien - fra innledende saksbehandling og drøftelsesmøter til veien ut i ny jobb.

Les mer om nedbemanning og omstilling

Nor-log Gruppen AS er en landsdekkende aktør innen transport og logistikk med om lag 900 ansatte. Vi skal være profesjonelle i alle ledd, også innenfor HR og rekrutteringstjenester. Over flere år har vi samarbeidet med Torp Consulting, som alltid leverer og i henhold til vår kravspesifikasjon.  Har bedrifter HR relaterte saker, som oppleves som utfordrende, vil jeg anbefale å kontakte Torp Consulting. Da får du rask og god bistand.

Lars Arne Brøttem – konsernsjef Nor-log AS