RPO

Recruitment Process Outsourcing (RPO) gir deg kvalitet, effektivitet og fleksibilitet i rekrutteringsprosessene.

Som RPO-leverandør fungerer vi som en inhouse rekrutterer i din virksomhet. På denne måten avlastes arbeidsgivere og HR, og man får en profesjonell og helhetlig prosess på sine ansettelser.

RPO-løsning – profesjonell rekrutteringsstøtte på innsiden

Dersom din bedrift har et utvidet behov for nyansettelser, kan en RPO-løsning være den mest kostnadseffektive måten å løse dette på.

RPO er i korte trekk en forretningsmodell som lar organisasjonen benytte ressurser og møte ansettelseskrav etter svingningene i markedet. Du vil kunne overføre hele eller deler av en arbeidsgivers rekrutteringsprosess til Torp Consulting, som en tredjepartsspesialist. På denne måten slipper selskapet ditt å øke budsjettene ved å ansette interne rekrutterere, samtidig som man får en profesjonell partner som blir kjent med behovet for ditt selskap.

Hvordan fungerer RPO?

En av våre konsulenter vil fungerer som deres inhouse rekrutterer. Dere vil får profesjonell rekrutteringsstøtte på innsiden. Som RPO-leverandør vil vi kunne håndtere hele eller deler av rekrutteringsbehovet til bedriften. Vi vil administrere prosessen fra stillingsanalyse sammen med ansettende leder til utvelgelsen av de rette kandidatene.

Vi vil kunne gi strategisk veiledning gjennom hele rekrutteringsprosessen, samt støtte ved onboarding. Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset bedriftens behov. Som RPO-leverandør blir vi svært godt kjent med bedriftens organisasjon og kultur, samt bedriftens reelle behov. Alle innhentede kandidater er eksklusive for kunden og deles ikke med andre kunder.

Når lønner det seg å velge en RPO-løsning?

Dette er en løsning som strengt tatt kan benyttes når som helst dersom du har et større selskap som til stadighet trenger nyansatte. Men typisk er dette en løsning som fungerer svært godt under endringer, altså i forbindelse med prosjekter, nysatsninger og andre generelle oppbemanninger.

En RPO-løsning vil kunne hjelpe deg som arbeidsgiver med å maksimere budsjettet og forbedre produktiviteten, samt sikre gode kandidatopplevelser.

Andre fordeler kan blant annet være:

 • Reduserte rekrutteringskostnader totalt sett
 • Effektiv rekruttering ved at vi kontinuerlig kan justere prosesser, samt identifisere eventuelle utfordringer underveis
 • Minimere risikoen for feilansettelser ved at vi kan tilby våre Veritas-godkjente testverktøy i utvelgelsesprosessen
 • Vi har et stort nettverk fra ulike organisasjoner, høyskoler etc., som kan hjelpe virksomheten med å tiltrekke seg talenter
 • God og treffsikker markedsføring av stillingene
 • En kvalitetssikret og positiv kandidatopplevelse og dermed god employer branding

RPO prismodeller

Arbeidsgivere betaler vanligvis for RPO på en av følgende måter:

 • Kostnad per ressurs
  Ressursen som er tildelt virksomheten faktureres til en fast månedlig pris.
 • Hybrid
  Kombinerer kostnad per ressurs og ekstra, ressursbasert prissetting.
 • Transaksjonsbaserte
  Arbeidsgivere belastes for hvert intervju, bakgrunnssjekk osv.

Av disse alternativene er «Hybrid modellen» den vi benyttes oss mest av, da den gir fleksibilitet til arbeidsgiver, samtidig som det sikrer optimal utnyttelse av samarbeidet ved å kunne innhente tilleggstjenester og ressurser ved behov.

Spesielt for virksomheter med et større rekrutteringsbehov vil denne modellen være svært kostnadseffektiv.

Hvordan vet du om dette passer din virksomhet?

Når din bedrift skal sette i gang med større rekrutteringsprosesser, kan det være en fordel å se på interne prosesser og verktøy man har tilgjengelig. Dersom du har noen av følgende utfordringer, kan en RPO-løsning være hensiktsmessig:

 

 • Ingen eller begrenset med systemer for å håndtere søkere
 • Desentraliserte eller ineffektive prosesser
 • Sesongmessige ansettelseskrav
 • Høye rekrutteringskostnader
 • Mangel på spesialisert rekrutteringskompetanse
 • Organisk vekst, fusjoner, oppkjøp eller utvidelser
Kontakt meg gjerne dersom du trenger hjelp til å rekruttere dyktige kandidater til din organisasjon.
– Jørgen

jorgen@torpconsulting.no