Torp Consulting Østfold

Annette Thorsø Mohr
Senior Rådgiver

Annette har solid erfaring innen rekrutterings og utvelgelsesprosesser fra både privat og offentlig virksomhet. Annette jobber som spesialist innen search og lederutvelgelse, og har god innsikt i arbeidsmarkedet. Hun er en entusiastisk og kvalitetsbevisst relasjonsskaper med solid rekrutteringskompetanse og nettverk. Hun kan vise til gode referanser fra så vel kunder og kandidater. Annette har ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet, bla har hun vært ansatt i Oslo kommune som avdelingsleder og i Arbeidsmarkedsetaten som distriktsarbeidssjef. Annette er cand.mag med fagkrets innen jus, økonomi og personal. Annettes primærmarked er Østfold siden hun bor i Fredrikstad og har kontor i Sarpsborg, men hun dekker også kundebehov i Oslo og i Oslofjordregionen.

Telefonnummer911 95 822