Management for hire

Vi har et stort nettverk og kan på kort tid stille med en midlertidig leder til din bedrift, for eksempel ved akutt sykdom eller permisjoner eller mens rekruttering av permanent leder pågår. Om det er usikkerhet om behov for arbeidskraft en periode kan det være hensiktsmessig med fleksibilitet. Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Noen ganger kan det være behov for å fylle en lederstilling på midlertidig basis, for eksempel i forbindelse med permisjon eller mens en rekrutteringsprosess for fast ansettelse pågår.

Om det er usikkerhet om behov for arbeidskraft en periode kan det være hensiktsmessig med fleksibilitet. Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret. Vi intervjuer og godkjenner alle våre kandidater, og finner den rette medarbeideren for din bedrift. I de tilfeller hvor det kan være aktuelt for bedriften å gjøre en fastansettelse på sikt gjennomfører vi også nødvendige tester av kandidaten på lik linje som i en rekrutteringsprosess.

Vi har et meget stort nettverk, og holder oss oppdatert for å alltid kunne tilby de beste kandidatene. Våre metoder og verktøy gjør at vi raskt kan finne konsulenter som kan gå inn i en lederrolle på midlertidig basis.

Spør oss om Management for hire:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen