Rekruttering

Å finne rett medarbeider eller leder i en rekrutteringsprosess er krevende. Vår kompetanse er å sørge for at prosessen blir håndtert på en profesjonell og objektiv måte. Med utgangspunkt i en kravspesifikasjon for stillingen basert på en beskrivelse av bedriftens marked og strategi gjør vi vurderinger av kandidater til den aktuelle stillingen.

Det er krevende å finne den rette kandidaten. Basert på vår erfaring og kompetanse hjelper vi næringslivet med å finne riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Rekruttering, Leder- og medarbeiderutvelgelse 

  1. Full rekrutteringsprosess; slik gjør vi det fra A til Å
  2. Delprosess – vurdering av enkeltkandidater / sluttvurdering

Om en leder – eller medarbeider er god eller dårlig kan ikke vurderes isolert. Det må alltid sees i sammenheng med virksomhetens strategier, verdier og rammer for videre utvikling.

Målet med utvelgelsen er å finne den kandidaten som vil lykkes best i rollen – med andre ord å forutsi kandidatens jobbsuksess.

  1. Full rekrutteringsprosess fra A til Å; slik gjør vi det

Alle prosesser starter med en grundig jobbanalyse. Hva er nåsituasjonen og hvordan ser den positive utviklingen ut. Vår metodiske tilnærming til dette gir flere utvelgelseskriterier som nedfelles i en stillings- og kravprofil. Møtet med virksomhetens beslutningstakere og innsikt i selskapets organisasjon og kultur er sentralt.

Gjennom en åpen annonsering, et aktivt kandidatsøk (search) og gjerne en kombinasjon av disse (hybrid), tiltrekker vi oss aktuelle kandidater for oppdraget. Vi bearbeider kandidatene og gjør utvelgelsen basert på kandidatens motivasjon for stillingen, relevant kompetanse, evner og personlige egenskaper.

Vi tar hensyn til kandidatens behov for konfidensialitet. Likevel er prosessen transparent og åpen for oppdragsgiver.

Intervju blir gjennomført i henhold til en kvalitetssikret intervjumetodikk og gir en grundig tilbakemelding til kunden gjennom CV, vitnemål, omdømme- og referansevurderinger. I tillegg til en effektiv vurderingsrapport pr. kompetanse pr. kandidat.

Vi benytter Veritas godkjente tester i vurderingene. Våre rekrutteringskonsulenter er sertifiserte innen CEB/SHL testverktøy og benytter særlig følgende tester: OPQ personlighet, Verify, evner og MQ motivasjon.  Sammensetningen av kompetanseutvelgelsen, testingen og referansesamtalene gir våre kunder trygghet for å velge riktig kandidat til den ledige stillingen.

  1. Delprosess – vurdering av enkeltkandidater / sluttvurdering

I enkelte sammenhenger har ikke kunden behov for en full rekrutteringsprosess, men ønsker heller bistand til en faglig begrunnet vurdering av finalekandidatene i relasjon til en konkret stilling.

En faglig begrunnet vurdering av de aktuelle kandidatene innebærer alltid gjennomføring av personprofil (OPQ), et dybdeintervju hvor vi diskuterer og kartlegger kandidatens lederstil, arbeidsadferd og personlige egenskaper. Vi vurderer også kandidatens kommunikasjonsform og interesse og motivasjon for den konkrete stillingen. Vi gjennomfører også referanseintervju og annen bakgrunns-vurdering.

Delprosessvurderingen må gjøres i forståelse med virksomhetens organisasjon og kultur, samtidig som selve stillings- og kravanalysen legges til grunn for vurderingene.

 

VÅR ERFARING, DIN TRYGGHET.

 

Spør oss om Rekruttering:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen
Avatar bilde av Taj Meyer