Rekruttering

Å finne rett medarbeider eller leder i en rekrutteringsprosess er krevende. Vår kompetanse er å sørge for at prosessen blir håndtert på en profesjonell og objektiv måte. Med utgangspunkt i en kravspesifikasjon for stillingen basert på en beskrivelse av bedriftens marked og strategi gjør vi vurderinger av kandidater til den aktuelle stillingen.

Les mer

Management for hire

Vi har et stort nettverk og kan på kort tid stille med en midlertidig leder til din bedrift, for eksempel ved akutt sykdom eller permisjoner eller mens rekruttering av permanent leder pågår. Om det er usikkerhet om behov for arbeidskraft en periode kan det være hensiktsmessig med fleksibilitet. Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Les mer

Ledelse- og Teamutvikling

Torp Consulting gjennomfører flere utviklingsprogrammer knyttet til ledelse- og teamutvikling. Hensikten ved å gjennomføre et slikt program er for å styrke bedriftens felles presentasjoner og målorientering. For at bedriften skal fungere optimalt handler det om å få kartlagt kompetanse og se på videre utvikling – denne tjenesten bistår Torp Consulting bedriftene med.

Les mer

Omstilling

Omstillingsprosesser handler som oftest om en situasjon hvor en bedrift ser seg nødt til å nedbemanne, men det kan også være ved tilfeller av kraftig omstrukturering i organisasjonen. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren skal gå frem for å nå de nye mulighetene som ligger der fremme.

Les mer

Karriererådgivning

Vi tilbyr rådgivning til personer som står ved et veiskille i arbeidslivet og ser på de ulike mulighetene basert på erfaring og kompetanse.

Les mer

Personalutleie og bemanning

Innleie av personell er en praktisk løsning for bedrifter med store sesongvariasjoner eller prosjektbasert drift, eller i bedrifter hvor det er usikkerhet i behovet for personell, fordi innleie gir stor grad av fleksibilitet.

Les mer