Employer branding som strategi

Employer branding er en viktig strategi for å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere i en organisasjon. Denne strategien fokuserer på å bygge og formidle et positivt rykte, og omdømme som en attraktiv arbeidsgiver. Dette kan omfatte alt fra arbeidsmiljø og kultur, til karrieremuligheter og kompensasjonspakker.


En effektiv strategi

En effektiv employer branding-strategi kan hjelpe organisasjoner med å tiltrekke seg de beste talentene, beholde eksisterende ansatt, samt øke organisasjonens synlighet og konkurranseevne i markedet. Videre kan en sterk employer branding bidra til å øke produktiviteten og forbedre kvaliteten på arbeidet som utføres. Det kan også redusere kostnadene knyttet til rekruttering og opplæring av nye medarbeidere.

For å lykkes med en employer branding-strategi, er det viktig å forstå hva som gjør organisasjonen unik og attraktiv som arbeidsgiver. Dette kan omfatte ting som bedriftskultur, ledelsesstil, arbeidsfordelinger og karrieremuligheter. Basert på denne informasjonen kan organisasjoner utvikle en klar og konsistent merkevaremelding som formidler disse unike egenskapene til potensielle medarbeidere.

Kanaler

Organisasjoner kan også bruke en rekke forskjellige kanaler for å formidle sin employer branding-melding. Dette kan omfatte alt fra sosiale medier og rekrutteringsannonser, til bedriftsnettsteder og karrieremesser. Det er viktig å velge de kanalene som er mest relevante for målgruppen din og som vil ha størst sannsynlighet for å nå og engasjere potensielle kandidater.

En annen viktig faktor i en effektiv employer branding-strategi er å bygge og vedlikeholde et positivt omdømme i markedet. Dette kan omfatte:

 • Å opprettholde en god relasjon med tidligere og nåværende ansatte
 • Engasjere seg i samfunnsansvarlige aktiviteter
 • Opprettholde et positivt forhold til media.

Målbar suksess

Til slutt, for å måle suksessen til en employer branding-strategi, kan organisasjoner bruke en rekke forskjellige målekriterier. Dette kan omfatte alt fra antall søknader og ansettelser, til ansattes tilfredshet og gjennomsnittlig ansettelsestid. Ved å evaluere disse målekriteriene regelmessig, kan organisasjoner justere og forbedre sin employer branding-strategi over tid.

I dagens konkurransedyktige arbeidsmarked er en effektiv employer branding-strategi en nødvendighet for organisasjoner som ønsker å tiltrekke og beholde de beste talentene. Ved å fokusere på å bygge og formidle et positivt rykte og omdømme som en attraktiv arbeidsgiver, kan organisasjoner øke sin synlighet, produktivitet og suksess på lang sikt.

Torp Consulting kan bidra med å hjelpe din bedrift med å utvikle en effektiv employer branding-strategi ved å tilby en rekke tjenester og ekspertise innenfor området.
Her er noen av måtene Torp Consulting kan bidra til å skape en god employer branding-strategi for din bedrift:

 • Employer Branding Workshop:
  Torp Consulting kan holde en workshop for din bedrift hvor de går gjennom og identifiserer hva som gjør din bedrift unik og attraktiv som arbeidsgiver. Dette vil hjelpe dere å utvikle en klar og konsistent merkevaremelding som formidler disse unike egenskapene til potensielle medarbeidere.
 • Employer Branding Strategy Development:
  Dere kan få hjelpe dere med å utvikle en konkret plan for å implementere en effektiv employer branding-strategi. Dette inkluderer å identifisere relevante kanaler for å nå målgruppen deres, utvikle en tidsplan for lansering av kampanjer og aktiviteter, og evaluere suksessen av disse tiltakene over tid.
 • Employer Branding Campaigns:
  Torp Consulting kan bistå dere med å utvikle og implementere employer branding-kampanjer som kan øke synligheten og tiltrekke potensielle kandidater. Dette kan inkludere alt fra å utvikle rekrutteringsannonser og bedriftspresentasjoner til å lage en karriereside på bedriftens nettside.
 • Employee Engagement:
  Dere kan få tilgang til erfaring og ekspertise som vil styrke deres arbeid i å engasjere og motivere eksisterende ansatte. Dette kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet og øke sannsynligheten for at ansatte vil anbefale bedriften til andre. Dette kan omfatte alt fra å arrangere sosiale arrangementer og utvikle en mentorordning til å tilby karrieremuligheter og opplæring.
 • Evaluering og tilbakemeldinger:
  Torp Consulting kan hjelpe dere med å evaluere og måle suksessen til deres employer branding-strategi over tid. Dette vil hjelpe dere å identifisere hva som fungerer godt og hva som trenger å forbedres, slik at dere kan justere strategien deres og fortsette å tiltrekke og beholde de beste talentene.

Torp Consulting kan tilby skreddersydde løsninger som passer til deres behov og budsjetter. 
Ved å samarbeide med oss, kan dere dra nytte av ekspertise og erfaring som vil hjelpe dere å utvikle en effektiv employer branding-strategi og tiltrekke de beste talentene til bedriften deres.

Nyeste artikler