Hvordan forberede seg til et jobbintervju

I en verden hvor arbeidsmarkedet stadig blir mer konkurransepreget, er nøkkelen til suksess en grundig forberedelse til jobbintervjuet.
Her deler vi 8 essensielle tips og forventede spørsmål, slik at du lettere kan forberede deg.


Torp Consulting har omfavnet en innovativ og transparent tilnærming til intervjuer, noe som ikke bare forbedrer opplevelsen for alle involverte, samtidig som det øker kvaliteten, påliteligheten, og den prediktive validiteten av intervjuresultatene.
Gjennom vår erfaring har vi identifisert at kompetansebaserte intervjuer er en god måte å evaluere kandidaters evner på, til tross for at mange kandidater dessverre ofte kommer underforberedt.
Denne artikkelen tar sikte på å gi innsikt i hvorfor denne tilnærmingen er fordelaktig for både rekrutterer og kandidater, samt tilby 8 konkrete tips for hvordan du best kan forberede deg til et jobbintervju og eksempler på spørsmål du kan forvente.

1. Forbered deg på å fortelle om dine erfaringer og hvordan de kan være overførbare til stillingen du søker

Kompetansebaserte intervjuer fokuserer på å vurdere dine ferdigheter og evner ved å be deg om å dele eksempler fra din tidligere erfaring. Det handler om å demonstrere hvordan dine handlinger i spesifikke situasjoner har ført til vellykkede resultater. Forbered deg ved å tenke gjennom relevante situasjoner hvor du har vist nøkkelkompetanser relatert til stillingen du søker på.

Eksempelspørsmål:

  • Hvorfor har du søkt denne jobben, og hva tenker du at du kan tilføre denne bedriften?
  • Hvilke ansvarsområder har du hatt tidligere som er relevante for denne stillingen? Hvorfor mener du disse er relevante?
  • Beskriv en situasjon hvor du tok initiativ til å forbedre en prosess eller løse et problem på arbeidsplassen. Hva ble resultatet?

2. Gjør grundig research på selskapet og stillingen

Forståelse for selskapets kultur, verdier og mål, samt en detaljert kjennskap til jobbeskrivelsen kan gi deg en klar fordel. Bruk denne innsikten til å tilpasse dine svar og demonstrere hvordan dine kompetanser og verdier er i tråd med selskapets behov. Les stillingsannonsen en gang til før du drar til intervjuet!

3. Reflekter over dine styrker og svakheter

Selvbevissthet er nøkkelen til ethvert intervju. Vær klar over dine styrker og hvordan de kan bidra til stillingen, samt dine svakheter og hvordan du jobber med å forbedre disse. Dette viser både selvinnsikt og vilje til vekst.
Før fikk man gjerne spørsmål som «nevn 3 positive/negative sider ved deg selv». Dette er ikke et spørsmål du møter i dag, men ved å ha en bevissthet rundt hva dine styrker i forhold til denne stillingen er, og henvise til dette i intervjuet, viser du at du forstår hva selskapet har behov for og hva du kan bringe inn av kompetanse.

4. Øv på å fortelle dine historier

Etter å ha identifisert relevante situasjoner som viser dine ferdigheter og evner, øv på å formidle disse klart og konsist. Bruk gjerne STAR-metoden (Situasjon, Oppgave, Handling, Resultat) for å strukturere dine svar.

5. Forbered spørsmål til intervjueren

Intervjuer er en toveis gate. Å stille gjennomtenkte spørsmål viser din interesse for stillingen og selskapet, samtidig som det gir deg verdifull informasjon for å kunne vurdere om stillingen er riktig for deg. Ikke still spørsmål bare for å stille dem, dette vil den som intervjuer deg avsløre. Spørsmålene bør være relevante.

6. Kle deg passende

Førsteinntrykk teller, og å kle seg passende for stillingen du søker på er viktig. Dette viser respekt for intervjueren og selskapet, samt at det signaliserer profesjonalitet. Du bør velge noe pent, men nøytralt.

7. Ha en positiv holdning og vis entusiasme

Din holdning kan ha en stor innvirkning på intervjuet. Vis entusiasme for stillingen og selskapet, og vær positiv i dine svar og når du snakker om tidligere erfaringer og fremtidige ambisjoner.

8. Bruk tiden rett og hold deg til tema

Det er avgjørende å holde seg til tema, og unngå masse snakk om personlige ting, tanker og erfaringer som ikke er relevante for denne samtalen. Vær bevisst på tiden du bruker på hvert svar. Dette viser at du er i stand til å kommunisere effektivt og respektere andres tid. Øv på å gi konsise, men informative svar som direkte adresserer spørsmålet.

Kompetansebaserte intervjuer tilbyr en unik mulighet til å vise frem dine ferdigheter og hvordan de kan anvendes i en ny rolle. Ved å følge disse tipsene og forberede deg på de forventede spørsmålene, kan du øke sjansene dine for å gjøre et godt inntrykk og sikre jobben du søker på.

Husk, forberedelse er nøkkelen til suksess.

Lykke til!

Nyeste artikler

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Rekruttering av den ideelle kandidaten er en kritisk prosess for enhver organisasjon. I et stadig mer konkurransedyktig arbeidsmarked er det essensielt å ha en strukturert og effektiv rekrutteringsstrategi for å tiltrekke, evaluere og ansette de beste talentene.

les mer
Mangfold = innovasjon

Mangfold = innovasjon

Mangfold i arbeidslivet er essensielt. Kulturelt og faglig mangfold driver frem innovasjon og fremgang i bedrifter.

les mer