Lederrekruttering – den viktige rekrutteringen

Rekruttering av ledere er en viktig og utfordrende oppgave for en organisasjon. En leder er en nøkkelposisjon, og det er forbundet risiko ved disse ansettelsene. Valget av kandidat kan ha stor betydning for virksomhetens suksess. Her ønsker vi å presentere det vi mener er nødvendig når man skal rekruttere ledere, mellomledere eller annet nøkkelpersonell.


Når man skal ansette bør man sørge for gode prosesser under rekruttering, og en metodisk tilnærming som vil gi et profesjonelt og upartisk beslutningsgrunnlag.

Rekrutteringen av en ny leder er spesielt avgjørende av mer og mindre åpenbare grunner. En ny leder skal bidra positivt til selskapets resultater. Dette rommer mye, og med vår erfaring vil Torp Consulting kunne hjelpe deg å identifisere hva som er det viktigst for din virksomhet.

Eksempler på ting vi vil kartlegge og hjelpe deg belyse kan være:

  • Sunn og bærekraftig organisasjonsutvikling
  • Arbeidsmiljø og kulturendring
  • Resultatfokus og målbilde
  • Strategi og veivalg

Hvordan Torp Consulting kan bistå deg med lederrekruttering:

Stillingsanalyse og forståelse for rollen.

Før dere begynner rekrutteringsprosessen må behovet defineres. I samarbeid med dere gjør vi en grundig stillings- og behovsanalyse, som sammenfattes i en kravspesifikasjon. Vi bistår dere med å identifisere hvilke kompetanser og egenskaper som er viktig i rollen. Vi vil samtidig kartlegge hvilke verdier og ambisjoner som er riktig match.

Denne delen av stillingsanalysen og forståelse for rollen er ganske innlysende. Noe som er vel så viktig for oss er å tilegne oss god kjennskap til organisasjonen. Vår suksessrate øker i takt med vår kjennskap til selskapet. Noen av de spørsmålene vi søker svar på er blant annet:

  • hvordan er organisasjonen bygd opp
  • hvem er de som fyller rollene som rapporterer til stillingen vi skal rekruttere til
  • hvor stort handlingsrom vil det være fra et strategisk ståsted
  • hvilke utfordringer vil man kunne møte
  • hva er rammebetingelsene


Annonsering

En viktig del av prosessen ved lederrekruttering er å utarbeide en god stillingsannonse. I et stramt kandidatmarked er det viktig å selge inn stillingen og selskapet på en god og overbevisende måte. Stillingsannonsen bør gi en god beskrivelse av stillingen og de nødvendige kvalifikasjonene, samtidig som man adressere det som viktig for kandidatene: «Hvorfor søke».

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på markedet og hvor man kan treffe de rette kandidatene. Vi vil kunne gi råd om hvilke medier som bør benyttes, hva slags annonseringspakke som er mest hensiktsmessig, samt dele statistikk som er relevant for deres bransje og stilling. Vi har mye relevant innsikt og kompetanse vi deler med våre kunder.

Ved lederrekruttering er det i mange tilfeller ikke ønskelig å annonsere. Det kan være flere grunner til dette. Da jobber vi utelukkende med search.


Executive Search

Vi har et stort nettverk og erfaring med rekruttering av ledere, mellomledere og annet nøkkelpersonell. Vi søker etter deres neste leder i relevante nettverk på en diskré og profesjonell måte. Vi har god kjennskap til markedet, og en dyptgående forståelse for hvordan man bør navigere i et til tider svært transparent nettverket.

Når vi jobber med søk, jobber vi metodisk og målrettet. Dette gir resultater, samt et godt renomme i markedet.


Arbeidspsykologiske testverktøy

Vi benytter alltid testverktøy i våre rekrutteringer.

Godt utarbeidet metodikk gjennom hele intervjuprosessen, samt testing av kandidatene gir et relevant og rettferdig grunnlag for vurdering. Vår grundige prosess gjør at vi kan gi våre kunder et helhetlig og solid bilde av lederkandidatene.


Onboarding

Når dere har funnet den riktige kandidaten, må dere sørge for at deres nye leder blir integrert i organisasjonen på en god og effektiv måte. Vi bistår gjerne i å utarbeide en god onboardingplan.

Nyeste artikler

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Rekruttering av den ideelle kandidaten er en kritisk prosess for enhver organisasjon. I et stadig mer konkurransedyktig arbeidsmarked er det essensielt å ha en strukturert og effektiv rekrutteringsstrategi for å tiltrekke, evaluere og ansette de beste talentene.

les mer