HR-tjenester

Trenger du hjelp med HR-arbeidet i din virksomhet? Vi kan bistå som HR-rådgivere og hjelpe din bedrift med store og små oppgaver.

HR – HUMAN RESOURCES – DINE MENNESKELIGE RESSURSER

HR-begrepet omhandler mye, men sentralt er de ansatte i virksomheten. HR omhandler alle aktiviteter som dreier seg om de menneskelige ressursene i din virksomhet. Det begynner og slutter ikke med ansettelser og avvikling av arbeidsforhold.  En viktig del av HR/HRM, er også utvikling og strategi.Vi kan bistå din bedrift med HR-tjenester, både på det operative og strategiske nivået.

Vi forstår at en permanent ressurs på HR kan være lite kostnadseffektivt for bedrifter som ikke nødvendigvis har et permanent behov for denne funksjonen. Derfor tilbyr vi fleksible og tilpassende HR-tjenester for din bedrift.

Få gode HR-tjenester fra Torp Consulting. FOTO

 

Oppgavene som legges til HR er mange og varierte. Vi har bred erfaring og har bistått virksomheter med ulike behov og utfordringer. Vi har påtatt oss alt fra løpende HR-oppgaver til utforming og opparbeidelse av rutiner og prosesser. Nedenfor kan dere se noen av våre HR-tjenester: 

ONBOARDING

Onboarding av nyansatte er viktig og en god måte å ta vare på sine ansatte. Introduksjon og oppfølging av nyansatte som er satt i system er en viktig del av Employer Branding, samt det å utvikle og beholde ansatte. Onboardingprosessen gir nyansatte en god introduksjon til selskapet, kulturen og sine nye kollegaer. Dette bidrar til at vedkommende raskere setter seg inn i både forventninger, ansvar, mål og rutiner.

Vi kan hjelpe dere utforme en god plan for onboarding og kan utstyre dere med støtteverktøyene dere trenger for å tilrettelegge for en god oppstart for nyansatte. I forkant og underveis tilbyr vi råd og veiledning som trygger dere i prosessen.

UTARBEIDELSE AV PERSONALHÅNDBOK

Vi får ofte spørsmålet om det er krav til å ha en personalhåndbok. Svaret på det er «nei». Men det er absolutt å anbefale.

En personalhåndbok vil gjøre det enklere for arbeidstakere å gjøre seg kjent med virksomheten – både i form av hva som forventes av dem som arbeidstaker og hvilke rettigheter de har.  En personalhåndbok er en god måte å samle all informasjon – også den informasjonen man i følge lovgivning er pålagt å gi den ansatte skriftlig. Det er en trygghet for både ledelse og ansatte å ha et godt og oversiktlig oppslagsverk.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Tar dere temperaturen blant de ansatte fra tid til annen? Alle liker å bli sett! En god måte å vise de ansatte at de blir sett og hørt, er en medarbeiderundersøkelse.

En medarbeiderundersøkelse vil gi de ansatte muligheten til å tilbakemelde på saker som er viktig for dem. Samtidig vil det gi ledelsen mulighet til å komme i forkant. Det er viktig å identifisere hva man faktisk vil ha svar på og utforme de spørsmålene som vil gi svar på nettopp dette. Vi kan bistå dere i utarbeidelse av en medarbeiderundersøkelse.

MEDARBEIDERSAMTALEN

Vi kan bistå dere i å utvikle en god mal for medarbeidersamtalen. Det finnes ikke et krav til medarbeidersamtale, men det er noe de aller fleste virksomheter gjennomfører. En medarbeidersamtale holdes ofte en gang i året, men flere velger å gjennomføre det med hyppigere intervaller.

Denne dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er et viktig og nyttig verktøy for oppfølging og utvikling av de ansatte i virksomheten.

NEDBEMANNING OG OMSTILLING

Dette er krevende og omfattende prosesser. Det er samtidig en av de HR-tjenestene vi har levert mest av.
Les mer om tjenesten våre knyttet til nedbemanning og omstilling her.