Management for hire

Vi har et stort nettverk og kan på kort tid stille med en midlertidig leder til din bedrift, for eksempel ved akutt sykdom eller permisjoner eller mens rekruttering av permanent leder pågår. Om det er usikkerhet om behov for arbeidskraft en periode kan det være hensiktsmessig med fleksibilitet. Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret.

Med vårt nettverk kan vi på kort tid framskaffe en midlertidig leder/mellomleder til din bedrift.  Når du leier en interimleder av oss er det vi som har arbeidsgiveransvaret og virksomheten får fleksibilitet.

Bilde fokuserer på håndtrykk - management for hire

Vi intervjuer og godkjenner alle våre kandidater, og finner den rette medarbeideren for din bedrift. Alle våre lederkandidater testes.

Vi holder oss oppdatert for å alltid kunne tilby de beste kandidatene og våre metoder og verktøy gjør at vi raskt kan finne konsulenter som kan gå inn i en lederrolle på midlertidig basis.

Spør oss om Management for hire:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen