Rekruttering, Leder- og medarbeider­utvelgelse

Den viktigste jobben en leder gjør er å rekruttere rette medarbeidere. Med vår erfaring og kompetanse finner vi riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte. Våre råd med hensyn til profil og rolle baseres på innsikt i markedet, men også på bedriftens utfordringer og veien videre.

Om en leder – eller medarbeider er den rette er en avgjørende beslutning. Det må alltid sees i sammenheng med virksomhetens strategier, verdier og rammer for videre utvikling. Man må vite hvilken kultur man har og hva man ønsker å utvikle.

Rekruttering illustrert med forstørrelsesglass foran fremhevet brikke med torso

Målet med utvelgelsen er å finne den kandidaten som vil lykkes best i rollen – med andre ord å forutsi kandidatens jobbsuksess.

1. Full rekrutteringsprosess fra A til Å; slik gjør vi det

Jobbanalyse

Alle prosesser starter med en grundig jobbanalyse. Hva er nåsituasjonen og hvordan ser en positiv utvikling ut. Vår metodiske tilnærming til dette gir flere utvelgelseskriterier som nedfelles i en stillings- og kravprofil. Møtet med virksomhetens beslutningstakere og innsikt i selskapets organisasjon og kultur er sentralt.

Annonsering og søk

Gjennom en åpen annonsering og aktive kandidatsøk (search) , tiltrekker vi oss aktuelle kandidater for oppdraget. Vi baserer vår utvelgelse på kandidatens motivasjon for stillingen, relevant kompetanse, evner og personlige egenskaper.

Konfidensialitet

Vi tar hensyn til kandidatens behov for konfidensialitet. Prosessen er transparent og åpen for oppdragsgiver.

Intervju

Intervju blir gjennomført i henhold til en kvalitetssikret intervjumetodikk og gir en grundig tilbakemelding til kunden gjennom CV, vitnemål, omdømme- og referansevurderinger

Veritas godkjente tester

Vi benytter Veritas godkjente tester i vurderingene og er sertifiserte i SHLs testverktøy.  Sammensetningen av kompetanseutvelgelsen, testingen og referansesamtalene gir våre kunder trygghet for å velge kandidat.

2. Delprosess – vurdering av enkeltkandidater / sluttvurdering

I enkelte sammenhenger har ikke kunden behov for en full rekrutteringsprosess, men ønsker heller bistand til en faglig begrunnet vurdering av finalekandidatene i relasjon til en konkret stilling.

En faglig begrunnet vurdering av de aktuelle kandidatene innebærer alltid gjennomføring av personprofil (OPQ), et dybdeintervju hvor vi diskuterer og kartlegger kandidatens lederstil, arbeidsadferd og personlige egenskaper. Vi vurderer også kandidatens kommunikasjonsform og interesse og motivasjon for den konkrete stillingen. Vi gjennomfører også referanseintervju og annen bakgrunns-vurdering.

Delprosessvurderingen må gjøres i forståelse med virksomhetens organisasjon og kultur, samtidig som selve stillings- og kravanalysen legges til grunn for vurderingene.

 

VÅR ERFARING, DIN TRYGGHET.

Spør oss om Rekruttering, Leder- og medarbeider­utvelgelse:

Avatar bilde av Odd-Erik Marthinsen
Avatar bilde av Taj Meyer