Slik bistår vi bedrifter i omstillingsprosesser

Det er ikke gøy å gi beskjed til en ansatt at vedkommende må slutte. Men når man kan bistå vedkommende til å finne en ny arbeidsplass, gjør det situasjonen litt enklere for begge parter. Torp Consulting hjelper bedriften din å gjennomføre en ellers krevende prosess, som fører til at den berørte kommer raskest mulig tilbake i jobb. Slike prosesser er nøye regulerte, og må gjøres riktig. Når det gjelder utforming av sluttavtaler tilbyr vi veiledning til arbeidsgiver, slik at resultatet blir best mulig på begge sidene av bordet. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og takerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren kan gå frem for å lykkes med en ny jobb.

Omstillingsprosesser i bedrifter skaper endringer for ansatte. Slike prosesser er godt regulert i Norge og må gjøres riktig. Samspillet mellom arbeidsgiver og ansatt er avgjørende, skal godt resultat kommet ut av prosessen. I tillegg til den juridiske delen er det menneskelige perspektivet svært viktig.

Krevende for alle parter

Vårt fokus i slike HR-prosesser er individet, og hvordan hver enkelt skal gå frem for å se mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag.  En slik krevende situasjon for både bedrift og ansatte krever innsikt, og ikke minst, kunnskap og erfaring knyttet til menneskelige reaksjoner.

Torp Consulting har innsikt i arbeidsmarkedet. Både om etterspørsel, kompetansekrav, hvor jobbene er og hvordan komme i posisjon for å være aktuell til en jobb. Med dette i bakhånd leder vi prosessen slik at arbeidstakeren gjøres i stand til nå nye muligheter som ligger der fremme.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt:

  • Bistå i en krevende prosess for bedrift og arbeidstaker.
  • Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere.

Til de overtallige medarbeiderne tilbyr vi:

  • Individuell kartlegging og rådgivning med tanke på ny jobb.
  • Fokusere på muligheter og ikke begrensninger.
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb.

Oppdatert kunnskap

Vi er i daglig kontakt med mulige framtidige arbeidsgivere – og vet hva disse søker og hvordan å komme i kontakt. Torp Consulting har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft og hvordan du som søker skal bli attraktiv.