RPO = Inhouse rekrutteringsstøtte

RPO – Recruitment Process Outsourcing. Hva er det og hvordan kan det se ut?
Gjennom å fortelle dere om hvordan vi løste et RPO-oppdrag hos en av våre kunder, håper vi å gi dere innsikt og forståelse av denne måten å løse sitt rekrutteringsbehov på.


Intern rekrutteringsstøtte

RPO er inhouse rekrutteringsstøtte.
Vi jobber på innsiden hos vår kunde i et fast oppdrag i en avtalt periode. En dedikert rekrutteringsspesialist på innsiden av din organisasjon har mange fordeler i tillegg til den korte veien til profesjonell rekrutteringsstøtte.  

En RPO-løsning er svært hensiktsmessig i de tilfellene det skal rekrutteres til mange stillinger. Det er nettopp derfor flere av våre kunder har valgt nettopp denne løsningen.

Et konkret eksempel

Rett før årsskiftet 2022/2023 ble vi kontaktet av et selskap som skulle oppbemanne i løpet av 2023. Grunnet rekordstor ordretilgang, samt mange pågående og nye prosjekter, hadde de behov for å styrke organisasjonen raskt.
De henvendte seg til oss med spørsmål om bistand og om hvordan dette kunne løses på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. De ønsket seg en ressurs på 60%  for en gitt periode som skulle være ansvarlig for rekrutteringsprosessene i selskapet.
Vår konsulent, Mona, gikk inn i selskapet som Head of Recruitment.
Dette er RPO – dette er inhouse rekrutteringsstøtte.

Bli kjent

Det første vi gjorde var å bli kjent med organisasjonen for å forstå organisasjonens behov og mål med RPO-løsningen.
Dette kan være å redusere rekrutteringskostnader, forbedre kvaliteten på ansettelsene, øke hastigheten på rekrutteringsprosessen, eller en kombinasjon av disse.
I dette tilfellet handlet det om det store antallet roller det skulle ansettes i og dermed manglede kapasitet i HR-avdelingen, samt et presserende behov for enkelte nøkkelroller,

Vi definerte en overordnet strategi for RPO-løsningen.
Dette inkluderte valg av hvilke rekrutteringsprosesser som skulle outsources, hvilke stillinger som skulle fylles, og hvilken rolle vi skulle spille.

Implementering

Implementeringen av løsningen innebar tilgang til systemer og ressurser, og etablering av arbeidsflytprosesser. Men i aller størst grad handlet det om å bli kjent med organisasjonen og behovet. Bli kjent med ansettende ledere, forstå rollene og sammen identifisere behovet og kompetansegapet i avdelingen.

Som rekrutteringsansvarlig hos vår kunde var det Monas ansvar å drive frem alle rekrutteringsprosessene. Fra kartlegging av rollen sammen med ansettende leder, til signering av kandidat.

I en periode på rett under ett år ble det rekruttert over 30 personer i ulike roller. I all hovedsak mellomledere og spesialister.

Ivaretar søkere og kandidatbase

Vi sørget for attention og flyt i rekrutteringsprosessen, og dermed en god kandidatopplevelse.
Vår kunde kunne dra nytte av både vår ekspertise og vårt nettverk av kandidater. Samtidig jobbet vi i vår kundes rekrutteringssystem, noe som sørget for at vi bidro til å bygge kandidatbasen deres med potensielle fremtidige medarbeidere. I fremtiden håper vi denne kandidatbasen vil vise seg verdifull og redusere deres time-to-hire.

Når vi er på innsiden på denne måten blir vi svært godt kjent med de som jobber der, kulturen og organisasjonen for øvrig. Dette gir oss veldig gode forutsetninger for treffsikker rekruttering, samt drive employer branding på en overbevisende måte.

Fordeler

Når vi sitter ute hos våre kunder drar de flere fordeler av det.
Vi bidrar med både input og kompetanseoverføring. Vi ønsker alltid å dele av vår kunnskap og erfaring, og vårt mål er på mange måter å gjøre oss selv overflødige.
Med en av våre konsulenter som inhouse rekrutteringsstøtte, vil du som kunde ikke bare dra nytte av en rekrutteringsspesialist med relevante sertifiseringer og et svært bredt erfaringsgrunnlag. Dere vil også kunne dra nytte av konsulentens kollegaer, bransjenettverk og samarbeidspartnere. Dere vil få tilgang til godt utarbeidede maler, profesjonelle rekrutteringsverktøy og veldokumenterte prosessbeskrivelser.

En RPO-løsning vil ikke se lik ut hver gang. Vi skreddersyr alltid løsningen for å passe deres behov!

Er du nysgjerrig på denne løsningen? Ring Mona for en prat!

Nyeste artikler

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Rekruttering av den ideelle kandidaten er en kritisk prosess for enhver organisasjon. I et stadig mer konkurransedyktig arbeidsmarked er det essensielt å ha en strukturert og effektiv rekrutteringsstrategi for å tiltrekke, evaluere og ansette de beste talentene.

les mer