Slik bistår vi bedrifter i omstillingsprosesser

Omstilling er krevende, og det er ikke gøy å gi beskjed til en ansatt at vedkommende må slutte. Men når man kan bistå vedkommende til å finne en ny arbeidsplass, gjør det situasjonen litt enklere for begge parter.


Omstillingsprosesser i bedrifter skaper endringer for ansatte. Slike prosesser, i forbindelse med omstilling, er godt regulert i Norge, og må derfor gjøres riktig. Samspillet mellom arbeidsgiver og ansatt er avgjørende, skal et godt resultat kommet ut av prosessen. I tillegg til den juridiske delen, er det menneskelige perspektivet særdeles viktig.

Vi bistår i omstillingsprosesser

Torp Consulting hjelper bedriften din å gjennomføre en ellers krevende prosess, som fører til at den berørte kommer raskest mulig tilbake i jobb. Slike prosesser er nøye regulerte, og må gjøres riktig. Når det gjelder utforming av sluttavtaler tilbyr vi veiledning til arbeidsgiver, slik at resultatet blir best mulig på begge sidene av bordet. Med dyp innsikt i arbeidsmarkedet, både fra arbeidsgiver- og takerperspektivet, gir vi råd og veiledning til hvordan arbeidstakeren kan gå frem for å lykkes med en ny jobb.

Krevende for alle parter

Vårt fokus i slike HR-prosesser er individet, og hvordan hver enkelt skal gå frem for å se mulighetene som ligger i det som ofte oppleves som en negativ omveltning i personens hverdag. En slik krevende situasjon som omstilling for både bedrift og ansatte krever innsikt, og ikke minst, kunnskap og erfaring knyttet til menneskelige reaksjoner.

Torp Consulting har innsikt i arbeidsmarkedet. Både om etterspørsel, kompetansekrav, hvor jobbene er og hvordan komme i posisjon for å være aktuell til en jobb. Med dette i bakhånd, leder vi prosessen slik at arbeidstakeren gjøres i stand til nå nye muligheter som ligger der fremme.

Vår prosess knyttet til omstilling og nedbemanning er todelt:

  • Bistå i en krevende prosess for både bedrift og arbeidstaker.
  • Kortest mulig vei til ny jobb for berørte arbeidstakere.

Til de overtallige medarbeiderne tilbyr vi:

  • Individuell kartlegging og rådgivning med tanke på ny jobb.
  • Fokusere på muligheter, og ikke begrensninger.
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb.

Oppdatert kunnskap

Torp Consulting er i daglig kontakt med mulige framtidige arbeidsgivere – og vet hva disse søker, samt hvordan komme i kontakt. Vi har tett og løpende kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap om arbeidsgiveres behov for arbeidskraft og hvordan du som søker skal bli attraktiv.

Ønsker du å lese mer om omstilling eller nedbemanning, som ofte snakkes i sammenheng hverandre? Her har vi mer utfyllende informasjon om omstilling og nedbemanning.

Nyeste artikler

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Hvordan finne drømmekandidaten i rekrutteringsprosessen

Rekruttering av den ideelle kandidaten er en kritisk prosess for enhver organisasjon. I et stadig mer konkurransedyktig arbeidsmarked er det essensielt å ha en strukturert og effektiv rekrutteringsstrategi for å tiltrekke, evaluere og ansette de beste talentene.

les mer
Mangfold = innovasjon

Mangfold = innovasjon

Mangfold i arbeidslivet er essensielt. Kulturelt og faglig mangfold driver frem innovasjon og fremgang i bedrifter.

les mer